Kmymoney V.

Evidence investičních účtů

Účet v cizí měně

O účtu v cizí měně jsme si něco povídali v druhé části seriálu. Nyní si účet v cizí měně trochu rozvedeme.

Pro účetnictví je účet vedený v cizí měně o něco složitější, protože k přepočtu na základní měnu (obvykle CZK) musí být k dispozici směnný kurs. Směnné kursy se neustále mění. Aby bylo možné zhodnotit vývoj účtu v čase, je nutné uchovávat spolu se zůstatkem na účtu i historii směnných kursů.

Pro vás, jako uživatele, může být udržování kursů poměrně jednoduchá záležitost, spočívající v prostém stažení aktuálních kursů z internetu, což lze v KMyMoney zařídit pár kliknutími myší.

Účet v cizí měně vytvoříme stejně, jako jakýkoliv jiný účet, podstatný rozdíl je především v tom, že zvolíme jinou měnu účtu a stáhneme si z internetu kurs. Jako příklad jsem zvolil zlato. Mám pro to svůj důvod - díky různým zaokrohlením je to komplikovanější, než zavedení například eurového účtu.

Kurs měn se v KMyMoney zjišťuje přes Yahoo (lze nastavit). Popis lze snadno vygůglovat, zajímavý odkaz jsem ve svých záložkách našel například zde: Yahoo data download.

Zkusíme si tedy vytvořit účet, na kterém budeme sledovat hodnotu svého zlatého pokladu. Účet založíme stejně, jako všechny ostatní účty. Jelikož zlato ve fyzickém držení je "hotovost", zvolil jsem instituci "Strožok":

Vytvoření zlatého účtu

Zlato má vytvořený svůj vlastní symbol: XAU. To je zkratka pro jednu troyskou unci, což je tradiční hmotnostní jednotka používaná při obchodování se zlatem, odpovídající 31,1 gramům.

Kliknutím na tlačítko "Online quote" bychom měli zjistit na internetu aktuální kurs. Když se o to pokusíme, pohoříme:

Zjištění ceny zlata havarovalo

Příčina je celkem jednoduchá, ale přijdeme na ni, až když zkusíme ručně stáhnout kurs z Yahoo a podíváme se do staženého CSV souboru:

wget http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=CZKXAU=X&f=sl1d1

A obsah CSV:

"CZKXAU=X",0.00,"7/1/2010"

Takže zjištěná cena zlata je nulová. Yahoo posílá kursy zaokrouhlené na dvě desetinná místa, přičemž aktuální kurs koruny je 0,0000384 zlaté unce (to už mohli udávat cenu rovnou v atomech). Je potřeba donutit KMyMoney, aby pro přepočet zjišťoval převrácenou hodnotu kursu (v době psaní článku 26 tisíc korun za jednu unci).

Zatím tedy založte účet s kursem 1:1.

Tabulka s kursy je v KMyMoney přístupná v menu: "Nástroje, Prices". Smažte všechny řádky, ve kterých se objevuje měna XAU, ať už ve sloupci Komodita nebo ve sloupci Měna. Poté klikněte na tlačítko New. V dalším formuláři zvolte jako první hodnotu Zlato (XAU):

Tabulka s kursy Vytvoření nového kursu

Vyplňte aktuální kurs (aspoň přibližně):

Zadání kursu

A nakonec zjistěte přes Yahoo aktuální kurs (v seznamu tlačítkem "Vyhledat hodnotu online"). Zjišťovat kurs unce zlata vyjádřený v korunách je hned veselejší, než zjišťovat kurs koruny v uncích zlata:

Online zjištění kursu

Nakonec se můžete podívat do přehledu účtů, jestli je hodnota vašeho zlatého účtu stále deset Kč. Máte-li na účtu deset uncí, měla by se objevit částka kolem čtvrt miliónu korun.

Kursy se ukládají spolu s daty při každém zjištění v položce menu "Nástroje, Aktualizovat ceny akcií a směnné kurzy měn". Později lze s pomocí těchto historických dat vytvořit graf s vývojem ceny (samozřejmě odrážející i aktuální výši zůstatku na účtu v cizí měně).

Akciové účty

Vytvoření akciového účtu jsem letmo nakousnul už ve druhé části tohoto seriálu. Vytvoření akciového účtu může být trochu komplikovanější, protože při obchodování s akciemi obvykle máte u svého brokera otevřené účty dva: finanční a akciový. Reálné obchodování s akciemi pak probíhá tím způsobem, že si otevřete účet u brokera, na finanční účet pošlete peníze a za ty pak nakoupíte akcie. Akcie jsou uložené na vašem akciovém účtu, peníze (zbyly-li vám jaké po nákupu akcií) na vašem finančním účtu.

U vašich investičních účtů musíte sledovat několik různých kursů. Jednak to může být kurs měny, ve které je vedený finanční účet (například USD či EUR), za druhé to může být kurs měny, ve které se obchodují akcie, a za třetí kurs samotného cenného papíru (pokud obchodujete pouze české akcie, nemusíte se o kursy starat).

Akciový účet založíme stejně, jako účet v cizí měně:

Vytvoření akciového účtu

V dalším kroku si vytvořte svůj finanční účet u brokera. Ve výsledku pak budete mít účty u svého brokera dva. V jednom budete mít peníze, ve druhém pak akcie:

Vytvoření akciového účtu - finanční účet

Účty máme vytvořené, jako další krok následuje vytvoření potřebných cenných papírů. Cenné papíry se skrývají v levém ikonkovém menu pod názvem "Investice".

V seznamu (ten je nyní prázdný) klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberte položku "New investment". Pokud máte akciových účtů několik, musíte s v záhlaví seznamu vybrat příslušný účet:

Vytvoření nové akcie

Některé cenné papíry lze zřejmě obchodovat i po kouskách, jinak by zde nebyla možnost zadat hodnotu "Fraction". Při zadání 1/1 se budou akcie obchodovat v celku, při zadání 1/100 v setinkách. Cena některých cenných papírů se udává i v jiných frakcích (americké dluhopisy v dvaatřicetinách), ale to zjevně není tento případ. Nerozumím tomu, akcie jsou pro mne cizí svět.

Vytvoření nové akcie

Už při vytvoření akciového účtu v účetnictví můžete být vlastníky několika různých cenných papírů. Formulář pro vytváření účtu by byl příliš složitý, takže počáteční zůstatek musíte zadat v peněžním deníku ručně. Využijte pro tento účel volbu "Add shares" nebo "Remove Shares" (jste-li v pozici short). Protiúčet v tomto případě není třeba zadávat.

Akciový účet má peněžní deník, podobně jako kterýkoliv jiný účet. Liší se pouze jeho forma. S akciemi (a s dluhopisy) se dá dělat mnohem více věcí, než jen nakoupit či prodat. Formulář je proto mnohem složitější.

Investice si lidé pořizují obvykle na delší dobu, během níž se cena investice mění. Nemám ve svém zkušebním účetnictví akcie natolik dlouho, abych se mohl pochlubit nějakým hezkým grafem. V části "Výkazy" najdete grafy a tabulky v oddílu "Investice". Pro úspěšné zobrazení musíte pravidelně aktualizovat ceny akcií - v menu Nástroje, Aktualizovat ceny akcií a směnné kurzy měn, Update All. Celkem spolehlivým zdrojem cen je Yahoo. Pamatujte pouze na to, že zde získáte aktuální ceny (mírně zpožděné), které se mohou dost výrazně lišit například od aktuálního denního kursu ČNB.

Na závěr

Seriál o KMyMoney prozatím končí. Stručně jsem v něm popsal vše, s čím v KMyMoney pracuji a přidal i něco z oblastí, ve kterých se nepohybuji zcela běžně (akcie). Jako velice lákavá vlastnost se mi jeví "Rozpočty" a "Předpovědi". I když se jeví obě části jako jednoduché, zatím jsem s nimi nepracoval dostatečně intenzivně na to, abych o tom byl schopen něco inteligentního napsat.