Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc5.php on line 5

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc5.php on line 7

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc5.php on line 8

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc5.php on line 9

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc5.php on line 10
Petr Bravenec: GnuCash - výstupy

GnuCash - výstupy

GnuCash má jednu velikou slabinu - tím je podpora českých znaků v sestavách. Po celou dobu, co GnuCash používám, jsem nedokázal ukecat GnuCash k tomu, aby přestal ignorovat písmenka s háčky a čárky. Psaní tohoto seriálu mě inspirovalo k tomu, abych začal opět experimentovat. Prohledal jsem internet, konferenci linux@linux.cz, uživatelskou a vývojařskou konferenci GnuCash, zeptal jsem se všech lidí, kteří narazili na stejný problém; písmenka se stále nezobrazují, stále nezobrazují...

Podobným problémem je tisk. GnuCash generuje sestavy pro tiskárnu v postscriptovém tvaru, bohužel uřezává obrázky. Hotový postscript je pro mě natolik nečitelný, že jsem nedovedl obrázek posunout na stránce o cosi níž. Nikdy se mi nepodařilo vytisknout některý z grafů celý.

V GnuCash je veliké množství sestav a grafů. Nicméně mi občas některé výstupy chybí, především z oblasti dlouhodobějších přehledů a tabulek. GnuCash řeší uložení dat po svém a jazyk scheme, kterým se píšou sestavy, vypadá neuvěřitelně krypticky. Při pokusech něco v tomto jazyce vytvořit si připadám ztracený ve stupidních závorkách (TM). Na to, co se v SQL řeší jedním dotazem (je-li připravené vhodné view), je v GnuCash potřeba odhadem pětisetřádkový program.

Přesto obsahuje GnuCash mnoho výstupů, užitečných především při operativní práci s účetnictvím a velmi vhodných na plánovaní finančních strategií.

Přehled účtů

Nejdůležitější informace vám v celém systému podvojného účetnictví poskytne dobře navržená hierarchie účtů. Budete-li používat GnuCash delší dobu, uvidíte, jak se vám utěšeně načítají částky na jednotlivých účtech. Na výdajových a příjmových účtech částky pouze porostou - zde zjistíte, kolik jste vydělali a utratili v době vedení účetnictví (případně od vynulování příjmových & výdajových účtů při finanční uzávěrce pro daňové účely). Souhrnná informace o příjmech a výdajích je zajímavá pro finanční úřad. Protože máte jistě dobře navrženou hierarchii účtů, najdete v účetnictví pro své potřeby další zajímavé informace - kde a za co jste peníze utráceli a kde a jak jste peníze vydělali (tedy v případě, že nemáte strach si své výdělky evidovat byť i jen pro vlastní účely - potom doporučuji prostudovat http://www.kerneli.org).

Dalšími zajímavými údaji jsou výše aktiv a pasiv. Tyto údaje jsou u malého živnostníka nezajímavé pro finanční úřad. Pro vás ale mohou být údaje v těchto účtech důležitější, než informace o příjmech a výdajích. V účtu Aktiva jsou všechny prostředky, které máte k dispozici a nějakým způsobem je můžete utratit. V některých případech může být jejich utracení jednoduché (běžný účet v bance, hotovost), v některých případech to může být na dlouhé lokte (stavební spoření, půjčka sousedovi). Některá aktiva mají proměnlivou cenu (akcie, cizí měna) a zisk či případná ztráta se projeví až z rozdílu ceny při nákupu a prodeji.

Na účtech pasiv jsou všechny vaše dluhy - peníze, o kterých víte, že je v budoucnu budete muset zaplatit (nyní mlčky předpokládám, že počáteční účty, majetek a základní jmění účtujete na oddělených účtech). Převyšují-li pasiva nad aktivami a vyschnou-li zdroje na příjmových účtech, máte problém. GnuCash vám může pomoci, abyste nikdy nemuseli čelit exekutorovi, případně se nepotkali se dvěma komisními, česky špatně hovořícími pány, jedním velkým a jedním malým: "Těgo vjelíkego něbojtě se. On vas prišjol dněska toľko pasmatrjiť... ééé... podiváť."

Celkový přehled o účtech lze získat v sestavě "Shrnutí účtů". Sestavu lze různě modifikovat (kliknutím na tlačítko "Nastavení"). Lze vytisknout údaje k určitému datu, zvolit pouze vybrané účty, případně zvolit měnu, ve které se budou částky zobrazovat.

Přehled účtů je nejobecnější a nejjednodušší sestavou. Většina dalších sestav v GnuCash poskytuje detailnější pohled na některou část účtů a s lepšími možnostmi časového rozlišení nebo grafického zobrazení.

Příjmy & výdaje

Předpokládám, že cílem domácího hospodaření u většiny lidí je minimalizace výdajů (podprůměrné příjmy má většina lidí) - o příjmech rozhoduje vyšší moc. Z celkového přehledu účtů si můžete udělat obrázek, kolik jste utráceli celkově. Ale pro tvorbu dobrého finančního plánu potřebujete přesnější informace.

V kterémsi z předchozích dílů jsem popisoval, jakým způsobem lze rozdělit bankovní účet a jak v něm vytvořit podúčty pro různá předem známá vydání. Nájem obvykle platíme všichni ve stejné vyši. Ale kolik odložit třeba na potraviny? To lze zjistit ze sestav zhotovených z dat předchozích období.

Obrázek: Koláčový graf lednových výdajů

Vidíme, že výdaje za potraviny v lednu činí téměř tři tisíce. Na dalším grafu se můžu přesvědčit, že zmíněný měsíc je v posledním období naprosto typický (vánoce, během nichž jsem přibral pět kilo, nelze považovat za normál). Výdaje za oběd takřka neovlivním a ostatní potraviny mě stojí v průměru kolem šestnácti stovek. Už vím, kolik musím odložit z výplaty, abych nehladověl.

Podobně lze analyzovat jakoukoliv nákladovou či příjmovou položku.

Obrázek: Sloupcový graf - výdaje v čase

Sestavy a grafy lze různě modifikovat. Ve sloupcovém grafu s výdaji za potraviny jsou vybrané pouze některé účty a zvýšená standardní hodnota úrovně účtů pro zobrazování. Do nastavení vlastností grafu se dostanete kliknutím na tlačítko "Nastavení" v hlavním okně programu. Ve většině grafů a sestav lze vybrat zobrazované účty, zvolit období, velikost kroku (týdenní, mesíční, čtvrtletní graf a tak podobně), velikost zobrazení a různé další hodnoty.

Obrázek: Nastavení grafu

Z grafů a sestav z oblasti příjmů a výdajů zmíním ještě "Graf příjmů/výdajů". V jednom grafu dostanete srovnání vydělaných a utracených peněz a graficky vyjádřený čistý zisk nebo ztrátu. Sloupec, trčící do záporných čísel, není příjemný.

Obrázek: Graf příjmů/výdajů, čistý zisk a ztráta

Aktiva & Pasiva

Z grafů aktiv & pasiv se mi zdá jako nejzajímavější graf "Průměrný zůstatek". I na něm figuruje zisk stejně jako u předchozího grafu. Je však daný do souvislosti s celkovými aktivy a pasivy. Kvůli lepšímu měřítku zobrazení jsem přestěhoval počáteční zůstatky z účtu "Jmění" do účtu "Pasiva". V grafu je hezky vidět, jakým způsobem se zisk či ztráta odráží na celkových aktivech (úsporách).

Obrázek: Graf příjmů/výdajů, čistý zisk a ztráta

Psaní tohoto seriálu mě vyprovokovalo vyzkoušet účtování cenných papírů. Na sestavě "Pokročilé portfolio" můžete sledovat aktuální hodnotu svých investic a ziskovost případných obchodů. Znamená to samozřejmě, že musíte poctivě vyplnit v editoru ceny každé komodity, která vás zrovna zajímá.

Skvělý úspěch (výnos téměř 90 %) při virtuálním obchodování s akciemi vymyšlené společnosti "Moravské strojírny & pekárny" mě možná vyprovokuje i praktickému vyzkoušení na nějakém dostatečně likvidním titulu...

Obrázek: Pokročilé portfolio

Závěrem

Velkou většinu sestav jsem vůbec nezmínil (cashflow - toky hotovosti, rozvaha, obchodní sestavy). Vzpomenul jsem skutečně jen ty sestavy, které se mi zdají nejzajímavější a které nejčastěji používám.

Příště

V dalším, posledním díle seriálu si povíme něco málo o konfiguraci.