Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc3.php on line 5

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc3.php on line 7

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc3.php on line 8

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc3.php on line 9

Warning: Creating default object from empty value in /home/http/bravenec.eu/htdocs/cs/clanky/gnucash/gc3.php on line 10
Petr Bravenec: GnuCash - podvojnost, transakce

GnuCash - podvojnost, transakce

Minule jsme si založili hierarchickou soustavu účtů (účetní tomu říkají účetní osnova). Dneska zkusíme vytvořit nějaké transakce.

Před tím ale musím vysvětlit, co to vlastně ta znamená "podvojnost" v podvojném účetnictví. Vedete-li si dnes finance v nějaké formě jednoduchého účetnictví, například pro potřeby finančního úřadu, pravděpodobně pouze evidujete příjmy a výdaje. Jediná užitečná informace je v takovém případě výše příjmů a výdajů a rozdíl těchto částek - z rozdílu se pak platí daně. Finančnímu úřadu je jedno, jestli vydělané peníze skladujete zašité ve slamníku nebo v bance. Vydělané peníze odepíšete z účtu "Příjmy" a imaginárně je připíšete na účet "Vlastní kapsa". Tento účet ale nikde v jednoduchém účetnictví nefiguruje. S výdaji je to podobné. Finančnímu úřadu a tedy i jednoduchému účetnictví je úplně jedno, odkud se vzaly peníze, které jste utratili.

V podvojném účetnictví se provádí každá transakce nad dvěma účty. Peníze, které se odepíší na jednom účtu na straně dal (opět jsem sáhnul do názvosloví z firemních finančních účtáren), se v druhém účtu připíší na straně má dáti.

Představte si, že se vám nedostává financí na bankovním účtu spořitelny, zato v KB máte peněz dost. Ukončíte Linux, nastartujete microsoftovo windowsové bankovnictví Mojebanka, převedete peníze na účet spořitelny. Ukončíte Windows, nastartujete Linux, a když se podíváte ve svojí Mozille na účet ve spořitelně, uvidíte podvojnost v praxi. Peníze, které jsme odepsali z jednoho účtu, jsme připsali na druhý účet. Mlčky jsem teď předpokládal, že peníze už ve spořitelně jsou - ve skutečnosti si pár dní počkáte. V účetnictví se pro tyhle účely používá účet Aktiva:Peníze na cestě.

Podobným způsobem jako převod peněz mezi bankovními účty se v podvojném účetnictví účtuje naprosto vše. Peníze které z jednoho účtu odepíšeme, se musí na některý účet opět připsat. Nelze vzít z některého účtu peníze a nepřipsat je na druhý účet.

V reálném světě se vám samozřejmě může stát, že pošlete peníze z KB do spořitelny, ale peníze se nenávratně ztratí. Chybu poznáte snadno. Sečtete všechny částky, které jste poslali z KB a porovnáte je se součtem částek, které dorazily do spořitelny. Stejná kontrola existuje i v podvojném účetnictví.

V podvojném účetnictví má každý účet dvě strany: stranu má dáti a stranu dal. Na stranu má dáti zapisujeme všechny prostředky, které z účtu čerpáme, na stranu dal zapisujeme všechny prostředky, které na účet vkládáme. Součet strany má dáti v celém účetnictví musí být shodný se stranou dal. Není-li, máte v účetnictví chybu. Odněkud někam nedorazily peníze.

Obrázek: účetní kniha

Konkrétní transakci vidíte na obrázku. Schválně jsem vyrobil obrázek obou oken GnuCash - jak hlavního okna, tak okna účetní knihy. V okně účetní knihy je vidět, jakým způsobem je podvojnost nenásilně zajištěna v GnuCash. Dvojklikem na účet Aktiva:Bankovní účty:KB:Běžný účet v hierarchii účtů jsem zvolil jednu stranu transakce. Protiúčet jsem vybral ve sloupci "Převod" (trochu nevhodný překlad, volil bych spíše výraz protiúčet). Dále jsou sloupce "Uložit" a "Výběr". Peníze z účtu KB odesíláme, zapíšeme tedy částku do sloupce "Výběr". Když transakci zapíšeme (tlačítkem Vložit nebo klávesou Enter), vytvoří se automaticky i zápis na protistraně transakce. Přesvědčit se můžete tak, že dvojkliknete v hlavním okně na účet Aktiva:Bankovní účty:Spořitelna, čímž se vám otevře účetní kniha k tomuto účtu. Někdy je pohodlnější a rychlejší cestou najet kurzorem na transakci, která nás zajímá, a kliknout na tlačítko "Skok".

Jiným způsobem, jak převést peníze z účtu na účet, je formulář "Převod". Formulář vyvoláte například z menu Akce->Převod nebo tlačítkem "Převod" v účetní knize.

Obrázek: Formulář pro převod peněz z účtu na účet

Transakce ale nemusí mít pouze dvě strany. Často je vhodné rozdělit transakci na více řádků. Takovým typickým příkladem je u mě výplata (ve firemním účetnictví bývá typickým příkladem zase DPH). Přijdou mi peníze na účet a já chci něco odložit na dovolenou, něco na pojištění, něco na nájem, něco na telefon a zbytek nechat na volné utrácení. V účetní knize začnu s vyplňováním transakce jak bylo výše popsané (tip: datum lze inkrementovat/dekrementovat klávesami plus a mínus), ale před vyplňováním protiúčtu a částek kliknu na tlačítko "Rozdělení". Na přiloženém obrázku jsem začal tvořit transakci v účetní knize účtu Příjmy:Mzda:Solartec, celkovou částku píšu do sloupce "Příjmy". Tabelátorem se přepínám mezi jednotlivými políčky a vyplňuji popisy a jednotlivé částky. Protože jsem jako první vypsal celkovou částku ve sloupci "Příjmy" a doplňuji údaje do sloupce "Účtovat", automaticky se mi dopočítává částka, kterou ještě musím někam zaúčtovat.

Při tvorbě rozdělených transakcí je snadné vyrobit chybu. GnuCash nedovolí takovou transakci zapsat a nabízí několik možností, jak strany má dáti a dal v transakci vyrovnat. Téměř nikdy nedopadlo dobře, když jsem se v něčem spolehnul na počítač. Ta poťouchlá škatule mi vždy udělala nějaký naschvál - snažím se tedy vyrovnat částky ručně.

Obrázek: Rozdělená transakce

Pravděpodobnost, že se vám podaří udělat chybu, je poměrně malá. GnuCash ale neběží nad žádným databázovým strojem, který by zajišťoval integritu dat, takže se občas stane, že se objeví v účetnictví logické chyby. Pro vyhledání a opravu chyb je možné využít nástroj přístupný v menu Akce->Zkontrolovat & Opravit. Chyba v účetnictví může vzniknout jednoduše například tak, že smažete některý účet s platnými transakcemi. Jak to dopadlo, když jsem smazal účet spořitelny a pustil opravy, můžete vidět na obrázku. Při opravě se vytvořil účet "Nevyváženost-CZK", kam se uložily všechny nevyvážené transakce.

Obrázek: Hierarchie účtů po nalezené chybě

Zadávání účetních transakcí si lze usnadnit. Účetní kniha má jednu milou vlastnost. Při vyplňování transakcí se vyhledává podle popisu podobná transakce v historii a když jste s nalezenou transakcí spokojení, tabelátorem přeskočíte na další políčko a opravíte například pouze částku. Ostatní údaje se doplní automaticky z dříve zadané transakce. Funguje to i u rozdělených transakcí. Vlastnost je to většinou příjmená, ale někdy vám díky tomu GnuCash tvrdošíjně nutí věci, které nechcete, a snaží se ve vás vyvolat dojem, že je chytřejší než vy.

Mimo to lze pravidelně se opakující transakce generovat automaticky. Nástroj pro editaci plánovaných transakcí lze najít v menu Akce->Plánované účetní položky.

Po skončení práce s účetnictvím, nejlépe hned po zadání všech transakcí, nezapomeňte vše uložit - v hlavním okně tlačítkem "Uložit".

Osouhlasení účtu, uzávěrka

Jak už jsem uvedl v úvodním článku tohoto seriálu, některé transakce, které se do účetnictví zadávají, nemusí být v definitivním stavu. Typickým příkladem je platba kartou, zvláště v případě, že platíme embosovanou kartou na imprinteru v zahraničí nebo při nákupu přes internet. Často trvá několik dní až týdnů, než se platba uskuteční a peníze jsou odečteny z účtu. Během této doby se často změní kurz cizí měny a částka v době uskutečnění obchodu může být i dosti odlišná od částky, kterou vám banka nakonec strhne z účtu.

V GnuCash se dají jednotlivým záznamům přiřadit různé stavy - příznaky. Všimněte si, že nemluvím o transakci, ale o jednom řádku z celé transakce. Každý záznam v transakci má vlastní příznak. Stav záznamu se zobrazuje v účetní knize ve sloupci "O" (marně přemýšlím, co to může znamenat a anglickou verzi jsem líný nastartovat). Záznam může mít tři různé příznaky: "N, V, O". Jak si troufám odhadnout, stav "N" znamená "Nevyčištěný". Tento příznak dostává každý nový záznam a ponechává si ho, dokud není změněn. Kliknutím můžete změnit příznak na "V" - "Vyčištěný". Po uzavření (odsouhlasení) účtu se stav změní na "O" - "Odsouhlasený".

Na výpisu z banky (alespoň na výpisech z Komerční banky to tak je) jsou na konci vypsané zůstatky v jednotlivých dnech. Účet mohu v účetnictví považovat za uzavřený, až když souhlasí všechny položky na výpise i v účetnictví, a když sedí konečný zůstatek v konkrétním dni na výpisu i v účetnictví. Nástroj pro uzávěrku vyvolám v hlavním okně z nadřízeného účtu Aktiva:Bankovní účty:KB položkou v menu Akce->Odsouhlasit. Před otevřením okna je nutné opsat z bankovního výpisu ještě datum a zůstatek na účtu.

Obrázek: Odsouhlasení účtu

Potom už jen zaškrtávám všechny položky na výpisu a v okně uzávěrky a postupným opravováním a doplňováním údajů se snažím dosáhnout shody. Částka, červeným písmem napsaná v dolní části okna, mi ukazuje, jak se mi daří - u úspěšné uzávěrky musí být rozdíl mezi daty v účetnictví a zadaným zůstatkem nulový.

Uzávěrku není třeba dokončovat okamžitě. Máme možnost rozpracovaný stav odložit (v menu Odsouhlasit->Odložit) a až po uvedení do naprostého pořádku ukončit (v menu Odsouhlasit->Dokončit). Uzavřené, odsouhlasené záznamy dostanou příznak "Odsouhlaseno". Příště už se v okně uzávěrky neobjeví.

Velmi podobně jako s bankovním účtem se pracuje v účetnictví i s kreditní kartou. Ale o tom si povíme až příští týden. A aby toho nebylo v dalším díle málo, připojil jsem ještě informace o účtování cenných papírů a cizích měn.